přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Veřejná podpora: Veřejná konzultace ke státní podpoře v odvětví rybolovu a akvakultury

25.7.2019

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se přezkumu nařízení Komise (EU) č. 717/2014, nařízení Komise (EU) č,1388/2014 o blokových výjimkách (FBER) a pokynů pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (FISH pokyny).

Vzhledem k tomu, že koncem roku 2020 končí programové období 2014-2020, je nutné přezkoumat současný rámec státní podpory. Tento přezkum by měl zajistit, aby byl při navrhování budoucích pravidel pro následující programové období zohledněn potenciál pro zjednodušení a zvýšení právní jistoty. Účelem konzultace je shromáždit důkazy a názory široké škály zúčastněných stran, aby mohla být posouzena relevance, efektivnost a účinnost, soudržnost a přidaná hodnota EU u pravidel státní podpory v současném a příštím období a rovněž další možné dopady revidovaného rámce.

Do veřejné konzultace se lze zapojit vyplněním dotazníku do 20. září 2019.

Podrobné informace a dotazník naleznete zde.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem