přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dočasný krizový rámec veřejné podpory v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině

31.10.2022

V reakci na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině přijala Evropská komise 23. 3. 2022 dočasný krizový rámec pro poskytování veřejné podpory podnikům zasaženým hospodářskými dopady agrese a následných sankcí.

Přijatý dočasný krizový rámec doplňuje stávající nástroje veřejné podpory s cílem umožnit členským státům flexibilně reagovat na závažné hospodářské dopady, které vyvolala ruská agrese vůči Ukrajině, ať již se jedná o prudký nárůst cen energií či zdražení surovin a dalších vstupů.

Podporu na základě dočasného krizového rámce musí její poskytovatel v předstihu notifikovat u Evropské komise a lze ji začít poskytovat až po vydání schvalujícího rozhodnutí Komise. Notifikace podpor pro odvětví zemědělství, potravinářství, lesnictví, rybolovu a akvakultury probíhá prostřednictvím Ministerstva zemědělství; v ostatních odvětví pak prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dočasný krizový rámec bude platit do 31. 12. 2023. Před tímto datem EK vyhodnotí jeho další potřebnost a případně prodlouží platnost i pro následující období.

Podrobnější informace k dočasnému krizovému rámci jsou dostupné v tiskové zprávě EK a na stránkách Evropské komise - Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž.

Aktualizace:

Dne 20. 7. 2022 přijala EK 1. revizi Dočasného krizového rámce, kterou mj. došlo k navýšení prahových hodnot pro maximální částky podpory.

Dne 28. 10. 2022 přijala EK 2. revizi Dočasného krizového rámce, kterou zejména došlo k prodloužení platnosti rámce do 31. 12. 2023 a k dalšímu navýšení maximálních částek podpory.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem