přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027

Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027 je zřizován Ministerstvem zemědělství v souladu s čl. 124 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2021/2115. Mezi jeho základní kompetence patří například sledování a posuzování pokroku v provádění SP SZP a naplňování jeho cílů či diskuse o nastavení podmínek poskytování podpor v rámci SP SZP.

Monitorovací výbor SP SZP 2023–2027 zahrnuje relevantní orgány na regionální a místní úrovni, jakož i další veřejné orgány, včetně orgánů příslušných pro otázky životního prostředí a klimatu, a dále hospodářské a sociální partnery, včetně zástupců zemědělství, a relevantní subjekty zastupující občanskou společnost a v relevantních případech subjekty odpovědné za prosazování sociálního začleňování, základních práv, genderové rovnosti a nediskriminace.

Přílohy


17.1.2023

1. zasedání MV SP SZP 2023–2027

První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.