přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP na období 2023–2027

Harmonogram příjmu žádostí SP SZP na rok 2023 v příloze je podrobnějším zobrazením podle jednotlivých intervencí, s uvedením specifických cílů, plánovaným datem zahájení a ukončení příjmu žádostí, finančních alokací, podporovanými aktivitami, územní působností a způsobilých žadatelů.

Pro projektové intervence rozvoje venkova si dovolujeme upozornit, že v rámci dokládání povinných příloh po podání Žádosti o dotaci bude muset žadatel, stejně jako v rámci Programu rozvoje venkova, doložit platné stavební povolení (tj. do cca do 3 – 4 měsíců od ukončení příjmu žádostí).

Tematické oblasti

Termín příjmu žádostí

Přímé platby a plošné platby předkládané v rámci jednotné žádosti

15. 4. – 15. 5. 2023

 • 01.21 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS) a 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
 • 02.28 Platba pro malé zemědělce
 • 04.30 Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (= Ekoplatba)
 • 07.32 až 15.32 Podpory příjmu vázané na produkci
 • 16.70 až 22.70 AEKO (22.70 až od roku 2024)
 • 23.70 Ekologické zemědělství
 • 27.70 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence)
 • 28.70 Dobré životní podmínky zvířat
 • 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby
 • 31.71 ANC
 • 32.72 Natura 2000

 

52.77 LEADER

Červen 2023

 • Zahájení příjmu programových rámců Místních akčních skupin se předpokládá v červnu 2023
 • Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 2024

 

Projektové intervence – letní kolo

Červen/červenec 2023

 • 33.73 Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

 

Projektové intervence – podzimní kolo

 

 • 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 Investice do ochrany MZD
 • 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 Investice do nezemědělských činností

Říjen 2023 

 • 41.73 Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči
 • 42.73 Agrolesnické systémy + žádost o zařazení na péči

Do 30. 11. 2023

Projektové intervence – kontinuální příjem

 

 • 54.78 Podpora poradenství

Od 25. 4. 2023

 • Vzdělávání

Od 2024 (v roce 2023 PRV)

 • Leader - projekty předkládané prostřednictvím Místních akčních skupin (ještě z PRV)

Od 2024 (v roce 2023 PRV)

 • Pozemkové úpravy

Od 2024 (v roce 2023 PRV)

Odvětvové intervence

 

 • 57.55 až 61.55 SOT včelařství

1. 4. – 31. 7.

 • 63.58 Investice do výroby vína

1. 6. – 31. 8.

 • 62.58 Restrukturalizace a přeměna vinic

1. 6. – 31. 12.

 • 64.47 až 78.47 SOT ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 SOT vejce
 • 87.47 až 93.47 SOT okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 SOT brambory

Od 1. 5. pro uznání organizace producentů

Do 15. 8. pro schválení operačního programu (pouze schválené organizaci producentů)

Příslušná nařízení vlády a na ně navazující metodická doporučení, stejně tak jako Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro projektové intervence SP SZP budou postupně zveřejňována po svém schválení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Ministerstvo zemědělství bude před jednotlivými koly příjmu žádostí na projektové intervence organizovat online školení k podmínkám Pravidel. Všechny termíny a pokyny pro přihlášení budou zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách.

Přílohy