přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programové dokumenty

Základními programovými dokumenty jsou Společný strategický rámec (SSR), Dohoda o partnerství a Program rozvoje venkova na období 2014–2020.

Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Evropskými strukturálními a investičními fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (KF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Mezi Českou republikou a Evropskou komisí byla dne 26. srpna 2014 uzavřena Dohoda o partnerství, která definuje hlavní oblasti podpor a priority ČR napříč všemi dotčenými fondy.

Koordinátorem Dohody o partnerství bylo Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. 11. 2012 ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Více informací o koordinačních aktivitách MMR naleznete na webových stránkách DotaceEU.

K naplňování Dohody o partnerství přispějí jednotlivé programy, mezi které patří Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV). PRV úspěšně navazuje na předcházející programové dokumenty: Program rozvoje venkova 2007–2013, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004–2006 či programy SAPARD a Leader ČR.

V průběhu realizace PRV 2014–2020 budou naplňovány následující priority EU (graficky řazeno dle významu pro PRV):

Aktualizované programové dokumenty naleznete níže - pod základními přílohami první verze schváleného dokumentu.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
27.7.2022

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 - 10. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 5451 final schválila dne 25. 7. 2022 10. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


1.7.2021

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 9. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2021) 4908 final schválila dne 28. 6. 2021 9. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


16.7.2020

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 8. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2020) 4798 final schválila dne 8. 7. 2020 8. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


9.1.2020

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 7. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2019) 9276 final schválila dne 16. 12. 2019 7. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


15.5.2019

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 6. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2019) 2844 final schválila dne 8. 4. 2019 6. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


21.1.2019

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 5. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2018) 8565 final schválila dne 10. 12. 2018 5. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


12.3.2018

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 4. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2018) 569 final schválila dne 25. 1. 2018 4. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


28.6.2017

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 3. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2017) 3922 final schválila dne 1. 6. 2017 3. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


1.7.2016

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 2. aktualizované znění

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2016) 3996 final schválila dne 22. 6. 2016 2. aktualizaci programového dokumentu. Jednotlivé dokumenty naleznete v příloze tohoto článku.


26.11.2015

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - 1. aktualizované znění PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 10 MB)

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím v listopadu 2015 schválila změnu programového dokumentu.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední