přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) - platná a účinná od 30. 11. 2021

30.11.2021

Byla zpřesněna Příručka pro publicitu PRV 2014–2020, ve které dochází zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR. Současně dochází ke změnám vyplývajícím z dosavadních zkušeností z administrace.

Tato Příručka pro publicitu PRV 2014–2020 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (30. 11. 2021). Současně pro Žádosti o platbu podané do 31. 12. 2021 (včetně) bude akceptováno plnění podmínek publicity dle verze 5 Příručky.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem