přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)

14.9.2018

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.

Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně ve vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv. Časové rozlišení v aktivech rozvahy je nyní možné vykazovat v položce C.II.3. - Časové rozlišení aktiv nebo v položce D. - Časové rozlišení aktiv. Časové rozlišení v pasivech rozvahy je možné vykazovat v položce C.III. - Časové rozlišení pasiv nebo v položce D. - Časové rozlišení pasiv.

Byla provedena změna metodiky prokázání finančního zdraví u žadatelů, kteří své příjmy přerozdělují na spolupracující osoby. Nově se budou uvádět celkové příjmy a výdaje dle § 7, tj. řádky 101 a 102, přílohy č. 1 v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tímto postupem se sníží administrativní zátěž pro žadatele při vyplňování žádosti o dotaci a formuláře finančního zdraví, aniž by úprava negativně ovlivnila hodnocení finančního zdraví žadatele pro účely poskytnutí dotace z PRV 2014 - 2020.

Dále byla provedena formální úprava některých termínů.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem