přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Finanční zdraví

Hodnocení finančního zdraví žadatelů bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014–2020 vyjma operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

V rámci posouzení finančního zdraví jsou hodnoceny finanční i nefinanční ukazatele a jejich vývoj v čase. Posouzení finančního zdraví žadatele v rámci PRV 2014–2020 se bude provádět za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost (tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky.

Přílohy


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
14.9.2018

Metodika výpočtu finančního zdraví (7. kolo)

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.


7.2.2018

Metodika výpočtu finančního zdraví (6. kolo)

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.
8.3.2017

Metodika výpočtu finančního zdraví (4. a 5. kolo)

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná Metodika výpočtu finančního zdraví.


19.9.2016

Aktualizace Metodiky výpočtu finančního zdraví

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení výpočtu finančního zdraví bude platná níže zveřejněná aktualizovaná Metodika výpočtu finančního zdraví (dále jen „Metodika“).

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední