přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

5.10.2018

Dne 4.10.2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Text Pravidel prošel celkovou stylistickou a formální úpravou, vybrané definice a formulace byly zpřesněny, rovněž došlo ke sladění části A Pravidel s aktualizovanými Obecnými podmínkami Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014 – 2020 pro 7. kolo příjmu žádostí.

Hlavní změnou je především aktualizace definice Koordinační místní akční skupiny. Úprava formulace byla nezbytná, jelikož některým místním akčním skupinám (MAS) dosavadní formulace neumožňovala navázat spolupráci se zahraničními partnerskými MAS.

V Kapitole 3) Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova došlo k úpravě vybraných částí textu v souvislosti s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „nařízení GDPR“). Následně byly změny promítnuty i do odpovídajících navazujících částí Pravidel a zejména do Přílohy č. 7 Závazný vzor prezenční listiny.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství a zůstávají v platnosti do doby vydání nových Pravidel.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem