přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva na doplnění údajů o území místních akčních skupin

14.8.2015

Místní akční skupiny musí doplnit aktuální údaje o svém území do Žádosti o standardizaci nejpozději do 31.8.2015.

S ohledem na nutnost stanovit předpokládanou alokaci pro Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jednotlivých místních akčních skupin (dále jen „MAS“) vyzýváme všechny MAS, aby dořešily případné změny svého území a nejpozději do 31.8.2015 doplnily aktuální údaje o území do Žádosti o standardizaci. Zejména se jedná o dořešení překryvů obcí a rozšíření území MAS.

Následně Státní zemědělský intervenční fond území jednotlivých MAS uzavře a předá Ministerstvu zemědělství informaci o obcích v území MAS a jejich rozloze. Poté bude alokace přepočtena dle Pravidly stanoveného klíče (dle počtu obyvatel a rozlohy území) a předložena panu ministrovi ke schválení a následnému zveřejnění. Po uzavření území MAS nebude již možné změny území pro stanovení alokace provádět.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem