přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

18.12.2019

Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Změna se týká přechodných ustanovení, v rámci kterých došlo k sjednocení způsobu podávání Žádostí o platbu pro všechna kola příjmu žádostí, žadatelé z 1. – 4. kola příjmu tak již nebudou muset písemně dokládat POTVRZENÍ O PŘIJETÍ.

Dále je pro všechna kola zpětně zmírněna sazba finanční opravy č. 23 za umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo s Příručkou pro zadávání zakázek. Původní výše sazby činila 25 % z ceny původní zakázky, nová výše sazby činí 25 % z dotace na zakázku.

Obecné podmínky Pravidel v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem