přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

27.3.2020

Dne 26. 3. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Změna se týká operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. kolo příjmu žádostí. V kapitole 7 Další podmínky, v rámci všech záměrů byla upravena podmínka ohledně propojenosti spolupracujících subjektů.

Původní znění:

Kapitola 7. Další podmínky platné pro všechny záměry

Postavení spolupracujících subjektů musí být vzájemně nezávislé ve smyslu přílohy I nařízení (EU) č. 702/2014 (příloha č. 3 Obecných podmínek Pravidel - Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků) a spolupracující subjekty nesmí být osobami, které jsou personálně propojeny; C.  

Nové znění:

Kapitola 7. Další podmínky platné pro všechny záměry

Spolupracující subjekty nesmí být propojeny - konkrétní fyzická osoba nesmí vystupovat ve více spolupracujících subjektech (fyzická osoba/statutární orgán/společník); C.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem