přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

3.10.2019

Dne 3. 10. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel, Specifické podmínky Pravidel operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. kolo příjmu žádostí.

Změny Obecných podmínek Pravidel

  • V kapitole 4 písm. ll) byly provedeny úpravy v souvislosti s povinností žadatele být evidován v tzv. Evidenci skutečného majitele, neboť některé právnické osoby se do Evidence údajů o skutečných majitelích vedené rejstříkovým soudem dle § 118b a následujících zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů, nezapisují.
  • V kapitole 15 byla upravena přechodná ustanovení související s úpravou doručování přes Portál farmáře (doručování fikcí žadatelům i z předchozích kol příjmu žádostí od 1. 1. 2020).
  • Byly provedeny formální opravy chybných odkazů.

Změny operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

  • V příloze č. 1 Preferenční kritéria byla provedena formální úprava názvu záměrů.

Hlavní změny operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

  • V kap. 5 Způsobilé výdaje a v příloze č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů, u záměru a) i záměru b) v rámci kódu 002, bylo upřesněno, že se jedná o technologii určenou pro skladování.
  • V kap. 7 Další podmínky, v rámci všech záměrů byla doplněna podmínka upravující vzájemnou nezávislost a propojenost spolupracujících subjektů.

  • V příloze č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů, byly u záměru a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby v kódu 001 upraveny limity (max. hodnoty výdajů) u některých výdajů.

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem