přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele - novela nařízení vlády

26.2.2019

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 58/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou nařízení vlády č. 74/2015 Sb. zejména dochází

  • k úpravě roční doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření; období závazku je nově stanoveno od 1. března do posledního února následujícího kalendářního roku a retenční období pak od 1. června do posledního února následujícího kalendářního roku,
  • k úpravě sazeb dotace, kdy v podopatření Zajištění výběhu pro suchostojné krávy je sazba dotace nově stanovena na 42 EUR/VDJ a v podopatření cíleného na Zlepšení životních podmínek pro prasničky je sazba dotace stanovena na 147 EUR/VDJ.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem