přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M14 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Podopatření 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (krávy chované v systému s tržní produkcí mléka)

Zvětšení životního prostoru dojnic zvýšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici v produkčních stájích a porodnách, a to nad rámec evropských a národních právních předpisů (navýšení o 15 %), což má za cíl snižovat stres zvířat.

Podopatření 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Požadavky na pravidelnou aplikaci chemického přípravku nebo biologického materiálu působícího proti nárůstu počtů ektoparazitů a zajištění aplikace upravené podestýlky přípravkem s obsahem vápence v chovu dojnic (min. pH 8,5). Snaha o minimalizování iritačního tlaku prostředí na ustájená zvířata. Přítomnost ektoparazitů i kyselost neupravené podestýlky vede mj. k dráždění všech tkání dojnic, které s nimi přicházejí do styku.

Podopatření 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (dojnice, které jsou březí a nacházejí se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti)

Zajištění suchostojným kravám, po dobu minimálně 30 dnů, neomezeného přístupu do venkovních prostor. Ustájení suchostojných krav s možností pobytu v udržovaných venkovních prostorách působí příznivě na celkový zdravotní stav matek, zejména jejich končetin, dále na průběh a snadnost porodu a na zdraví a životaschopnost narozeného telete.

Podopatření 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

  • pro prasničky(dospělé samice prasat před ukončením první březosti)

První připuštění prasniček bude provedeno nejdříve ve věku 230 dní, což umožní prasničce více vyspět a přispívá k dobrým životním podmínkám jak prasnic, tak i selat.

  • pro prasnice

Sdružuje plnění podmínky efektivního provádění účinné desinfekci v rámci tzv. turnusového provozu na porodnách a kontrolu spárků prasnic po odstavu selat.

Zavedení preventivních hygienických opatření u kategorie, která je vystavena abnormální zátěži související s reprodukční úrovní chovu prasat.

Podopatření 14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata (selata ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu)

Zajištění nadstandardní plochy pro tuto kategorii (zvětšení o 20 % oproti národní i evropské legislativě), což má za cíl snižovat stres zvířat.


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
27.3.2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 392 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2018.


16.3.2018

Informace pro žadatele SZP 2018 - Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 520 KB)


19.1.2018

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2018

Směnný kurz pro rok 2018, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


27.4.2017

Informace pro žadatele – Dobré životní podmínky zvířat – 27.4.2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 170 KB)


10.4.2017

Informace pro žadatele SZP 2017 - Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 496 KB)


24.3.2017

Informace pro žadatele - 2017 - Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 351 KB)


21.3.2017

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 496 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2017.


27.1.2017

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2017

Směnný kurz pro rok 2017, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


8.9.2016

Informace pro žadatele SZP 2016 - Dobré životní podmínky zvířat (welfare) - aktualizace k 7. 9. 16 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 372 KB)


18.7.2016

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Na základě zkušeností s administrací environmentálních opatření PRV v roce 2015 zveřejňujeme doplňující vysvětlení k nejčastějším problematickým okruhům u environmentálních opatření PRV.


15.7.2016

Informace k vydávání rozhodnutí u opatření Dobré životní podmínky zvířat 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 147 KB)


2.5.2016

Informace pro žadatele SZP 2016 - Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)

SZIF zveřejnil informace pro žadatele.


5.4.2016

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 505 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2016.


10.3.2016

Informace pro žadatele SZP 2016 - Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 364 KB)


24.2.2016

Informace pro žadatele - Dobré životní podmínky zvířat PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 148 KB)

Podání Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic 2015.


8.2.2016

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016

Směnný kurz pro rok 2016, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


24.4.2015

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 259 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2015.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2