přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M14 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Podopatření 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (krávy chované v systému s tržní produkcí mléka)

Zvětšení životního prostoru dojnic zvýšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici v produkčních stájích a porodnách, a to nad rámec evropských a národních právních předpisů (navýšení o 15 %), což má za cíl snižovat stres zvířat.

Podopatření 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Požadavky na pravidelnou aplikaci chemického přípravku nebo biologického materiálu působícího proti nárůstu počtů ektoparazitů a zajištění aplikace upravené podestýlky přípravkem s obsahem vápence v chovu dojnic (min. pH 8,5). Snaha o minimalizování iritačního tlaku prostředí na ustájená zvířata. Přítomnost ektoparazitů i kyselost neupravené podestýlky vede mj. k dráždění všech tkání dojnic, které s nimi přicházejí do styku.

Podopatření 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (dojnice, které jsou březí a nacházejí se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti)

Zajištění suchostojným kravám, po dobu minimálně 30 dnů, neomezeného přístupu do venkovních prostor. Ustájení suchostojných krav s možností pobytu v udržovaných venkovních prostorách působí příznivě na celkový zdravotní stav matek, zejména jejich končetin, dále na průběh a snadnost porodu a na zdraví a životaschopnost narozeného telete.

Podopatření 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

  • pro prasničky(dospělé samice prasat před ukončením první březosti)

První připuštění prasniček bude provedeno nejdříve ve věku 230 dní, což umožní prasničce více vyspět a přispívá k dobrým životním podmínkám jak prasnic, tak i selat.

  • pro prasnice

Sdružuje plnění podmínky efektivního provádění účinné desinfekci v rámci tzv. turnusového provozu na porodnách a kontrolu spárků prasnic po odstavu selat.

Zavedení preventivních hygienických opatření u kategorie, která je vystavena abnormální zátěži související s reprodukční úrovní chovu prasat.

Podopatření 14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata (selata ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu)

Zajištění nadstandardní plochy pro tuto kategorii (zvětšení o 20 % oproti národní i evropské legislativě), což má za cíl snižovat stres zvířat.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
7.4.2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 565 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2022.


30.3.2022

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.


14.1.2022

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2022

Směnný kurz pro rok 2022, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


30.3.2021

Prezentace k webinářům –⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2021

V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.


25.3.2021

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 342 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2021.


2.2.2021

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2021

Směnný kurz pro rok 2021, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


1.6.2020

Informace pro žadatele - Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (dotační žádosti welfare 2020) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)


15.5.2020

Prodloužení termínu pro podání žádosti o dotaci na Dobré životní podmínky zvířat 2020 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 279 KB)


29.4.2020

Prodloužení termínu podávání jednotné žádosti

V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení o prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.


3.4.2020

Informace pro žadatele - Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (dotační žádosti welfare 2019) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)


30.3.2020

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2020.


11.3.2020

Prezentace k seminářům - environmentální opatření PRV 2020

V příloze jsou uvedeny prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020. Na YouTube jsme umístili audio formu obdobné prezentace s doplňujícím komentářem.


22.1.2020

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2020

Směnný kurz pro rok 2020, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


17.5.2019

Informace pro žadatele - OVM Welfare 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)


2.4.2019

Prezentace k seminářům - environmentální opatření PRV 2019

V příloze je uvedena prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2019.


26.3.2019

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 500 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2019.


26.2.2019

Informace pro žadatele - novela nařízení vlády

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 58/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.


25.10.2018

Informace pro žadatele - Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE) 2018 - upřesnění podmínek pro uznání OVM v podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 172 KB)


3.7.2018

Informace pro žadatele - Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE) 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)

Informace pro žadatele - Ohlášení vyšší moci v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (WELFARE) 2018

6.4.2018

Prezentace k seminářům - environmentální opatření PRV 2018

V příloze je uvedena prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2018.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední