přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele k opatření 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

20.1.2022

Změna vyhlášky č. 139/2004 Sb. vyhláškou č. 456/2021 Sb.

Chtěli bychom informovat žadatele, že od 1. 1. 2022 nahrazuje vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ze dne 29. listopadu 2021, vyhlášku č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ze dne 23. března 2004.

Žadatelé jsou povinni od 1. 1. 2022 postupovat při realizaci opatření v souladu s vyhláškou č. 456/2021 Sb. Pro upřesnění doplňujeme, že dle uvedené vyhlášky v souvislosti s opatřením 8.4.1 je nutné postupovat zejména při realizaci umělé obnovy sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (viz kap. 5. Způsobilé výdaje Specifických podmínek pro poskytnutí dotace). Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin v tis. kusech na jeden hektar pozemku při obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou uvedeny v příloze č. 4 uvedené vyhlášky.

V případě, že u aktuálně administrovaných žádostí byla zahájena zadávací řízení před nabytím účinnosti vyhlášky č. 456/2021 Sb., mohou žadatelé postupovat podle právní úpravy v té době platné, tj. dle vyhlášky č. 139/2004 Sb. K tomuto administrativnímu postupu vedou zejména specifika operace 8.4.1, kdy způsobilé výdaje mohou vzniknout až dva roky předcházející roku podání žádosti, a výsadba již mohla být provedena i fyzicky. V době přípravy Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace, nebyl legislativní proces k nové vyhlášce dokončen, a z tohoto důvodu je umožněno žadatelům, u kterých již byla zahájena zadávací řízení či realizace projektu, postupovat v souladu s vyhláškou č. 139/2004 Sb. V případě, že u aktuálně administrovaných žádostí nebyla zahájena zadávací řízení před nabytím účinnosti vyhlášky č. 456/2021 Sb., musí žadatelé postupovat v souladu s touto novou vyhláškou.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem