přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi, a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy.

V rámci této operace jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Přílohy


zobrazit po
9.11.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - konečné výsledky - 9. 11. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 234 KB)


22.9.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 22. 9. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 229 KB)


24.8.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 24. 8. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 210 KB)


28.7.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 28. 7. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)


3.6.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 3. 6. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 190 KB)


23.3.2020

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020.


18.12.2019

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).


15.11.2019

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 188 KB)


2.10.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - konečné výsledky - 2. 10. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 190 KB)


1.8.2019

8. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.

zobrazit po