přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zprávy

Výroční zpráva obsahuje klíčové informace o provádění Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho priorit, co se týče např. finančních údajů, společných ukazatelů a ukazatelů specifických pro jednotlivé programy či vyčíslených cílových hodnot.

Tuto zprávu počínaje rokem 2016 až do roku 2023 včetně, má každý členský stát EU povinnost předkládat nejpozději do 30. června Evropské komisi za předchozí kalendářní rok. Výjimku v tomto nastaveném schématu představuje výroční zpráva za rok 2016, která zahrnuje současně informace o dvou předchozích letech 2014 a 2015.

V rámci schvalovacího procesu je nezbytnou podmínkou projednání a následné schválení dané výroční zprávy Monitorovacím výborem PRV. Následně je schválená výroční zpráva odesílána Evropské komisi k posouzení.


27.7.2022

Výroční zpráva za rok 2021 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2021.


27.7.2021

Výroční zpráva za rok 2020 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2020.


10.8.2020

Výroční zpráva za rok 2019 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2019.


22.10.2019

Výroční zpráva za rok 2018 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018.


1.11.2018

Výroční zpráva za rok 2017 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2017.


18.12.2017

Výroční zpráva za rok 2016 - soubor generovaný z informačního systému SFC PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2016.


16.9.2016

Výroční zpráva za rok 2014/2015 - soubor generovaný z informačního systému SFC PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2014/2015.