přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 11. kolo příjmu žádostí

7.10.2020

Dne 7. 10. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 11. kola příjmu žádostí.

Změny Obecných podmínek Pravidel:

  • Změna podmínky kapitoly 4 písm. x), kde je vypuštěna možnost nápravného opatření.
  • Byl posunut datum, ke kterému má být žadatel zapsán v Evidenci skutečných majitelů, na datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace a zavedena možnost nápravného opatření.
  • V případě operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství bylo umožněno žadatelům v případě nižší zakázky než 500 000 Kč bez DPH realizovat nákup koní pro těžbu dřeva přímým nákupem. Tato změna se vztahuje i na projekty zaregistrované v 1. - 10. kole příjmu žádostí.
  • V kapitole 13 Způsob účtování žadatele/příjemce dotace a způsob účtování o poskytované dotaci byly z její působnosti, s ohledem na nově zavedené zjednodušené vykazování a tedy i významnou změnu administrace, vyloučeny operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce.
  • S ohledem na epidemiologickou situaci s COVID 19 byla prodloužena doba realizace pro vzdělávací a informační akce o 12 měsíců. Tato změna se vztahuje i na projekty zaregistrované v 1.–10. kole příjmu žádostí.

Změna u operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce:

  • V kapitole 8 „Seznam předkládaných příloh“, písm. b) a c) byla opravena tisková chyba v případě termínu odevzdání  povinných i nepovinných příloh k Žádosti o dotaci. „Všechny tyto přílohy je žadatel povinen předložit do 5. 1. 2021 do 18:00 hodin“ (vlivem tiskové chyby byl uveden rok 2020).

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem