přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení výzvy pro příjem přihlášek na pozici broker/inovační zprostředkovatel pro aktivity v rámci intervence Podpora operačních skupin a projektů EIP v SP SZP 2023–2027 do 31. 10. 2022

7.10.2022

V souvislosti s přípravou Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 (dále jen „SP SZP“) Odbor Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. výzvu pro příjem přihlášek na pozici broker. Během programového období 2023–2027 jsou plánovány celkem tři výzvy.

V prvním kole je plánováno vybrat a finančně podpořit práci 25 brokerů, a to prostřednictvím výběrové komise[1].

Úkolem brokera bude založit operační skupinu (OS)[2] v oblasti zemědělství, potravinářství či lesnictví a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt. Činnosti brokera jsou zejména: identifikace a podpora členů OS, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů OS, spolupráce s členy OS při vypracování a předložení společného projektu OS (včetně plánu OS).

S vybranými brokery bude uzavřena dohoda o provedení práce (DPP)
a v případě, že broker doloží „Zprávu o činnosti brokera včetně pilotního návrhu“ a zároveň bude danou OS podána Žádost o dotaci přes Portál farmáře, tj. dojde k ustanovení OS, bude po schválení výstupů činnosti OS brokerovi proplacena jednorázová odměna za práci v max. výši 100 tis. Kč (dle počtu odpracovaných hodin), které bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova. Vybrané OS a jejich inovativní projekty pak budou moci být zvlášť podpořeny v rámci samostatné intervence SP SZP „Podpora operačních skupin a projektů EIP“, jejíž cílem je podpora usnadnění přenosu výsledků výzkumu do praxe.

Detailnější informace je možno nalézt v popisu intervence v SP SZP (strana 647) na webu k SP SZP (PDF, 5,38 MB). 

Konkrétní požadavky na brokera naleznete v příloze této zprávy.

Pro zkvalitnění práce brokerů bude Ministerstvo zemědělství pořádat kurz, kterého se budou účastnit vybraní brokeři případně i ostatní zájemci (datum bude upřesněno). Ministerstvo zemědělství podporuje a velmi vítá aktivity v oblasti zakládání OS.

Ukončení příjmu přihlášek: výzva prodloužena do 31. 10. 2022

Přihlášky musí být zaslány na Ministerstvo zemědělství, na adresu: Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky ID: yphaax8.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Llupi Vlasáková
tel. 221 812 360
veronikallupivlasakova@mzecz {VeronikaLlupiVlasakova@mzecz}


INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM:

  • Výběrové řízení na brokera - listopad 2022
  • Podpis Dohody o provedení práce / o pracovní činnosti listopad/prosinec 2022
  • Seminář/kurz pro brokerylistopad 2022
  • Práce brokera, resp. formování operačních skupin prosinec 2022/březen 2023
  • Podání Žádosti o dotaci operační skupinou duben/květen 2023 
     

[1] OS je skupina lidí, která pracuje na konkrétním a praktickém řešení problému nebo zpracovává pro konkrétní využití inovativní podnět. Účelem je propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, lesnictví a odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe.
[2] Výběr brokerů bude provádět výběrová komise složená ze zástupců Řídicího orgánu a koordinačního orgánu pro AKIS.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem