přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tisková zpráva k aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

31.10.2022

Dne 27. 10. 2022 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to pro rok 2023 a 2024, a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, dále také aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením.

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2023 pro operaci 19.2.1 je stanoven v termínu od 1. února 2023 do 30. dubna 2024. Zpřístupnění vyhlašování Výzev, tj. podávání Žádosti o potvrzení Výzvy, bude zahájeno nejpozději 6. ledna 2023. Pokud by se podařilo zpřístupnění vyhlašování Výzev provést v dřívějším termínu, bude o tom Státní zemědělský intervenční fond informovat na svých webových stránkách. Podávání Žádosti o potvrzení Výzvy bude umožněno do 31. 12. 2023.

V rámci kontinuálního příjmu operace 19.3.1 nebude probíhat odstávka systému Státního zemědělského intervenčního fondu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem