přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodika posuzování finančního zdraví u žadatelů v projektových opatřeních Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

11.6.2015

Informujeme o schválené metodice výpočtu finančního zdraví žadatelů. V příloze zveřejňujeme současně i konkrétní nástroj výpočtu finančního zdraví („kalkulátor“ ve formě Excel souboru), který bude sloužit pro žadatele jako vodítko na vkládání dat, ze kterých vyplyne výsledné hodnocení finančního zdraví žadatele.

Hodnocení finančního zdraví žadatelů bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 vyjma opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

V rámci posouzení finančního zdraví jsou hodnoceny finanční i nefinanční ukazatele a jejich vývoj v čase. Posouzení finančního zdraví žadatele v rámci PRV 2014 – 2020 se bude provádět za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost (tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem