přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů. Nedílnou součástí 15. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

40 000 000

1.2.1 Informační akce

15 000 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

12 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

165 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

22 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

396 000 000

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

80 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy


zobrazit po
28.7.2021

13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2021 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 13. kolo příjmu žádostí.


28.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – průběžné schvalování - 28. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 434 KB)


28.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr a) – průběžné schvalování - 28. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 494 KB)


28.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr b) – průběžné schvalování - 28. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 293 KB)


27.7.2021

Výroční zpráva za rok 2020 - soubor generovaný z informačního systému SFC

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2020.


27.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr b) – průběžné schvalování - 26. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 290 KB)


27.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžného schvalování – 26. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 887 KB)


27.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr a) – průběžné schvalování - 26. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 230 KB)


27.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.2 Podpora agroturistiky, záměr b) – průběžné schvalování - 26. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 201 KB)


27.7.2021

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 11. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr a) – průběžné schvalování - 26. 7. 2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 276 KB)

zobrazit po