přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 28. 7. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 15. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin.

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů. Nedílnou součástí 15. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

40 000 000

1.2.1 Informační akce

15 000 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

12 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

165 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

22 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

396 000 000

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

80 000 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy


zobrazit po
9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžného schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 815 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr c) – konečné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 206 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách – průběžné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 239 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr b) – průběžné schvalování - 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 251 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – průběžného schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – průběžné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 643 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 1.1.1 Vzdělávací akce – průběžné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 409 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura – průběžné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 296 KB)


9.8.2022

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, záměr a) – průběžné schvalování – 9. 8. 2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 478 KB)


12.7.2022

Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 13. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

zobrazit po