přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přechodné vnitrostátní podpory

Přechodné vnitrostátní podpory (dříve pod názvem Top-Up) jsou vypláceny k jednotné platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS) a jsou plně hrazeny z rozpočtu ČR. Tyto podpory slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) jsou poskytovány na zemědělskou půdu, chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koz a na tři historické platby – chmel, brambory určené pro výrobu škrobu a přežvýkavce.

Žádost o poskytnutí Přechodných vnitrostátních podpor je podávána v rámci jednotné žádosti, a to zpravidla do 15. května příslušného kalendářního roku u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Všeobecné podmínky pro poskytnutí PVP jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS. Pokud nebude žadateli v příslušném kalendářním roce přiznána platba SAPS, nemá nárok ani na platbu PVP.

Úplné znění podmínek poskytnutí Přechodných vnitrostátních podpor (PVP) je stanoveno nařízením vlády č. 112/2008 Sb.

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb jsou na webových stránkách SZIF.

Přílohy

Související odkazy


2.2.2015

Jednotná žádost SZIF

Průběžné informace o jednotné žádosti SZIF naleznete ve zpravodajství na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.