přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předložení dokladů pro „VCS - podpora škrobových brambor“ do 31. 1. 2017

26.1.2017

Upozorňujeme tímto žadatele, že pro získání nároku na podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), o kterou žádali v roce 2016, je obdobně jako u ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností nutné předložit stanovené doklady.

Podmínky VCS podpory na brambory určené pro výrobu škrobu jsou stanoveny v § 20 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. , na základě kterého je nutné doložit:

a) veškeré účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací listy, prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha, a

b) veškerá potvrzení od výrobců bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný hospodářský rok v přepočtu nejméně 6 t škrobu/ha.

Výše uvedené doklady musí být předloženy SZIF nejpozději do 31. 1. 2017.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem