přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

2.6.2020

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání.

Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Jsou poskytovány ze zdrojů Evropské unie. Z národního rozpočtu pak ČR pokračuje ve výplatě přechodné vnitrostátní podpory, která navazuje na dříve poskytované národní doplňkové platby (Top – Up).

Žádost o poskytnutí přímých plateb je podávána v rámci tzv. Jednotné žádosti ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zpravidla od poloviny dubna do 15. května příslušného kalendářního roku.

Cílem této informace je podat přehled o příjmu jednotné žádosti pro přímé platby v ČR v roce 2019 včetně srovnání s předchozím obdobím (2015 - 2018).

Podkladová data byla získávána průběžně z jednotných žádostí a jejich aktuálnost může být ovlivněna vzhledem k datu publikace této zprávy a dokončování kontrol ze strany SZIF.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem