přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ŘO OP Rybářství vyzývá žadatele a příjemce k účasti na přípravě hodnotících kritérií a způsobilých výdajů OP Rybářství 2021–2027

20.4.2021

ŘO OP Rybářství zahájil přípravy hodnotících kritérií a způsobilých výdajů stěžejních opatření OP Rybářství 2021–2027. Jedná se o opatření Inovace, Investice do akvakultury, Investice do intenzivních akvakulturních systému a Zpracování produktů. ŘO OP Rybářství vyzývá žadatele a příjemce k účasti na přípravě hodnotících kritérií a způsobilých výdajů OP Rybářství 2021–2027. Přílohou jsou hodnotící kritéria a způsobilé výdaje těchto opatření z OP Rybářství 2014–2020. V režimu změn a komentářích zašlete nová hodnotící kritéria, upravena stávající či nás informujte o problémech, které jste identifikovali u současných hodnotících kritérií a způsobilých výdajů, a to do 7. 5. 2021.

Návrhy posílejte na mail: antoninvavrecka@mzecz.

Ačkoliv cíle OP Rybářství 2014–2020 zůstávají nadále platné a podpora příslušných aktivit bude pokračovat, dojde v programovém období 2021–2027 k posunu v zaměření OP Rybářství. Změnou bude především orientace na projekty, které budou přispívat k plnění klíčových horizontálních priorit EU a environmentálních cílů EU, zejména Zelené dohody pro Evropu včetně a navazujících strategií: Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biodiverzitu. Zvýhodněny budou projekty pro přizpůsobení se změně klimatu, včetně opatření zmírňující dopady klimatické změny, dále budou zvýhodněny projekty zaměřené na snížení klimatické stopy akvakultury prostřednictvím podpory aktivit zaměřených na účinné využívání zdrojů nebo obnovitelných zdrojů (např. solárních panelů, hybridních vozidel apod.). Zvýhodněny budou rovněž projekty zvyšující energetickou účinnost akvakultury a její digitalizaci. Žádáme proto žadatele a příjemce o návrh nových kritérií respektujících výše uvedené nové směřování OP Rybářství. Dále žádáme o návrh nových kritérií, případnou úpravu stávajících, na základě Vašich zkušeností z programového období 2014–2020. Žadatelé a příjemci mohou také zasílat návrhy na zařazení nových nebo úpravu stávajících způsobilých výdajů.  

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem