přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
24.3.2023

Ministerstvo zemědělství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 8. a 9. výzvy OP Rybářství 2021–2027

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 1.4.1 Shromažďování údajů (8. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (9. výzva).


24.3.2023

Informace o zpracování osobních údajů v podmínkách Operačního programu Rybářství 2021–2027 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 227 KB)

Informace obsahuje mimo jiné údaje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem Řídicí orgán OP Rybářství zpracovává Vaše osobní údaje.


6.3.2023

Ministerstvo zemědělství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021–2027

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury (6. výzva) a 2.2.2 Zpracování produktů (7. výzva).


1.3.2023

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020 a i navazujícího Operačního programu Rybářství 2021–2027.


28.2.2023

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu příjmu OP Rybářství 2021–2027 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 354 KB)


13.2.2023

Navýšení alokace pro 2. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Rybáři se chystají investovat do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027 s cílem posílení odolnosti a konkurenceschopnosti svých podniků. Ministr Nekula proto zvýšil původně plánovanou podporu 50 milionů o více než 35 milionů korun.


20.1.2023

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k aktivitě 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027 a dále uživatelskou příručku portálu ISKP21+, ve které jsou popsány vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.


18.1.2023

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021–2027, a to včetně ukázky portálu ISKP21+.


13.1.2023

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu 2023

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.


13.1.2023

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

zobrazit po