přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027, 2. výzva

Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027 (dále „OP Rybářství 2021–2027“) stanovují podmínky pro poskytování podpory v rámci OP Rybářství 2021–2027.

V rámci aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury, 2. výzvy, je podpora určena podnikům akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora je také určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty, více viz příloha.

Přílohy


2.12.2022

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 3. výzvu příjmu OP Rybářství 2021–2027 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 428 KB)


24.10.2022

Plán rozvoje chovu ryb Příloha 9 aktivity 2.1.2 OPR 2021–2027 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 267 KB)


24.10.2022

Skuteční majitelé a identifikace právnických osob OPR 2021–2027 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 275 KB)