přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

5.3a Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

Opatření 5.3a Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb je zaměřeno na částečné vyrovnání pro zpracovatele ryb za přerušení nebo snížení prodeje.

Právním základem je čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013.

Podpora z opatření 5.3a je poskytnuta na kompenzaci snížených příjmů z prodeje zpracovávaných ryb a výrobků z nich.

Pravidla pro žadatele:

Související odkazy


16.9.2021

Upozornění pro žadatele a příjemce z opatření 2.6 a 5.3a na povinnost podat žádost o platbu na příslušný RO SZIF nejpozději do 2 měsíců od vydání rozhodnutí

ŘO vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty opatření 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (9. a 10. 9. 2021) a opatření 5.3a Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb (7. 9. 2021).


23.3.2021

Informace pro žadatele, kteří budou podávat Žádost o podporu ve 20. výzvě příjmu OP Rybářství 2014–⁠2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


23.3.2021

Spuštění Portálu farmáře pro 19. a 20. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014–⁠2020

Dne 23. března 2021 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 19. a 20. výzvy příjmu žádostí.


11.2.2021

Zveřejnění formuláře k orientačnímu výpočtu podpory pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 283 KB)


23.6.2016

Upozornění pro příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a možnosti využití generátoru publicity

Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory upozorňuje příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a dále na možnost využití generátoru povinné publicity.