přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr a) Vytváření organizace producentů

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr a) Vytváření organizace producentů (dále jen „opatření 5.2., záměr a)”) je zaměřeno na zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizaci trhů prostřednictvím organizací producentů, informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Opatření 5.2., záměr a) je v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 5.2., záměr a) přispívá ke specifickému cíli podporou aktivit spojených se zakládáním organizace producentů.

Dotaci lze poskytnout na vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.

Pravidla pro žadatele:


26.4.2019

Řídicí orgán OP Rybářství vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

Řídicí orgán OP Rybářství vydal ke dni 26.4.2019 již 31 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020.


25.9.2018

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 13. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)


13.9.2018

Výhody zakládání organizací producentů v akvakultuře

Využijte dotace bez háčku! V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu také na projekty pro záměr Vytváření organizace producentů, který podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací nebo sdružení organizací producentů. Tradiční podzimní kolo dotací odstartuje Ministerstvo zemědělství ČR v úterý 9. října 2018 v 9.00 hodin. Žádosti budou přijímány elektronicky, a to prostřednictvím Portálu farmáře, po dobu 3 týdnů. Příjem žádostí bude ukončen 30. října 2018 v 17:59 hod. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů a na toto opatření je celkově alokováno 1,92 milionů korun.


21.3.2017

Spuštění Portálu farmáře pro 7., 8., 9. a 10. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 326 KB)


20.3.2017

Průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 195 KB)

Za účelem zpřehlednění možností propagačních aktivit financovaných z OP Rybářství 2014 – 2020 připravil Řídící orgán OP Rybářství průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci. V tomto průvodci jsou popsány základní informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, způsobilých žadatelích a výši podpory pro jednotlivá opatření.