přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 5.1. Plány produkce

Opatření 5.1. Plány produkce (dále jen „opatření 5.1.”) je zaměřeno na zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. Opatření 5.1. je v souladu s čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 5.1. přispívá ke specifickému cíli podporou přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Dotaci lze poskytnout na přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (dále jen „nařízení č. 1379/2013“).

Pravidla pro žadatele:

 

 


21.3.2017

Spuštění Portálu farmáře pro 7., 8., 9. a 10. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 326 KB)


20.3.2017

Průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 195 KB)

Za účelem zpřehlednění možností propagačních aktivit financovaných z OP Rybářství 2014 – 2020 připravil Řídící orgán OP Rybářství průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci. V tomto průvodci jsou popsány základní informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, způsobilých žadatelích a výši podpory pro jednotlivá opatření.