přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Priorita Unie 3

Podpora provádění Společné rybářské politiky.

Příjemci podpory v rámci priority Unie 3 jsou:

  • příslušné orgány podle článku 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen „nařízení č. 882/2004“),
  • osoby podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
  • Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
  • profesní organizace,
  • podniky akvakultury,
  • Ministerstvo zemědělství.
  • výzkumné ústavy,
  • vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství,
  • rybářské svazy a pobočné spolky rybářských svazů,
  • zpracovatelé ryb.

Související odkazy


21.4.2022

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 381 KB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020