přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (dále jen „opatření 2.5.“) podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unáší mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích. Realizace projektu je vždy závislá na přírodních podmínkách.

Opatření 2.5. je v souladu s článkem 54, odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření spadá pod specifický cíl vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků.

Pravidla pro žadatele:

Související odkazy


22.9.2020

Spuštění Portálu farmáře pro 2., 6. a 18. Výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 470 KB)


24.9.2019

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 16. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 350 KB)


25.9.2018

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 13. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)


23.8.2018

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)


30.10.2017

Prodlužuje se termín pro předkládání projektů v 2. a 11. výzvě pro příjem žádostí OP Rybářství 2014 – 2020

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil prodloužení termínu pro předkládání Žádostí o podporu v rámci 2. a 11. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020, a to do 1. listopadu 2017 do 13 hodin. Původně měl příjem žádostí skončit dnes (30. 10. 2017 ve 13 hodin).


26.9.2017

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 11. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 284 KB)


27.9.2016

Spuštění Portálu farmáře pro 2., 5. a 6. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 337 KB)


23.6.2016

Upozornění pro příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a možnosti využití generátoru publicity

Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory upozorňuje příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a dále na možnost využití generátoru povinné publicity.


Zveřejnění příručky pro žadatele OP Rybářství 2014 - 2020 - Podrobný postup pro doplnění aktualizované Žádosti o podporu a příloh k zakázkám PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)