přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů

11.11.2022

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou stále pokračuje.

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb byl zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a stále pokračuje. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádost o podporu je žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla byla zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020 / Priorita Unie 3 / 3.2. Sledovatelnost produktů“.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem