přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poslední příjem žádostí v OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v dubnu 2021

5.2.2021

Operační program Rybářství 2014 – 2020 vstoupil do svých závěrečných let implementace. Využijte proto poslední možnosti podpory a neváhejte podat Žádost o podporu v 19. a 20. výzvě OP Rybářství 2014 – 2020.

Novinkou bude v rámci 20. výzvy příjem žádostí o podporu v opatření 2.6. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a opatření 5. 3. a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb.

V rámci 19. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v opatření:

2.1. Inovace

Opatření je zaměřeno na poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí.

Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím), nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím), spolupracujícím s partnerem projektu (podnikem akvakultury).

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury

Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Opatření je zaměřeno na vybudování a modernizaci recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

5.3. Investice do zpracování produktů

Opatření je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

V této výzvě bude nad rámec finanční alokace využit zásobník projektů a to v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů. Do zásobníku budou zařazeny všechny nedoporučené projekty v pořadí žadatelů pro jednotlivá opatření/záměry – nejdříve podle dosaženého bodového ohodnocení sestupně a následně podle dalších kritérií, uvedených v hodnotících kritériích ve Specifické části Pravidel. Po uvolnění finanční alokace, která vznikne na základě úspor (např. ukončením administrace některých projektů ze strany žadatele, proplacením nižší částky, než částky ve vydaném Rozhodnutí), budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace po kontrole oprávněnosti přímého nákupu či po kontrole výběrového řízení.

V rámci 20. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v opatření:

2.6. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury

Opatření je zaměřeno na částečné vyrovnání pro producenty ryb za přerušení nebo snížení prodeje. Cílem tohoto opatření je podpořit podniky akvakultury a posílit jejich konkurenceschopnost.

Podpora je určena pro fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

5. 3. a. Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a  zpracovatelů ryb

Opatření je zaměřeno na částečné vyrovnání pro zpracovatele ryb za snížení prodeje zpracovaných ryb a výrobků z ryb. Cílem tohoto opatření je podpořit podniky akvakultury a zpracovatele ryb a posílit jejich konkurenceschopnost.

Podpora je určena mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Příjem žádostí bude zahájen 6. 4. 2021 od 9 hod.

 Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 30. 3. 2021.

Příjem žádostí pro obě výzvy končí 27. 4. 2021 v 18 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem