přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro žadatele a příjemce z opatření 2.6 a 5.3a na povinnost podat žádost o platbu na příslušný RO SZIF nejpozději do 2 měsíců od vydání rozhodnutí

16.9.2021

ŘO vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty opatření 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (9. a 10. 9. 2021) a opatření 5.3a Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb (7. 9. 2021).

ŘO upozorňuje, že žadatel je povinen předložit žádost o platbu na příslušný RO SZIF nejpozději do 2 měsíců od vydání tohoto rozhodnutí. Celková výše požadované podpory byla vyšší, než byla stanovená finanční alokace. Na základě této skutečnosti došlo ze strany ŘO k poměrnému krácení podpory stejnoměrně u všech žádostí. Vzhledem k tomu, že krácení podpory bylo provedeno ze strany ŘO, žadatel již nepředkládá hlášení o změně způsobilých výdajů projektu na příslušný RO SZIF.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem