přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
11.11.2022

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou stále pokračuje.


9.11.2022

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 2. a 3. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva) a 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) OP Rybářství 2021–2027.


27.10.2022

Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k aktivitám 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) OP Rybářství 2021–2027 a dále uživatelskou příručku portálu ISKP21+, ve které jsou popsány vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.


25.10.2022

Doplnění Pravidel pro zadávání zakázek v programovém období 2014–2020 o Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 4

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodické stanovisko pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu ministra pro místní rozvoj, tj. 17. října 2022.


24.10.2022

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027, a to včetně ukázky portálu ISKP21+. V rámci školení byly představeny obecné informace o OP Rybářství 2021–2027, dále byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) a administrace projektů a základního ovládání portálu ISKP21+. Školení proběhla v Praze v budově Ministerstva zemědělství (14. 10. 2022), dále v Českých Budějovicích v Zastupitelském sálu Krajského úřadu (17. 10. 2022) a tento blok školení byl uzavřen online školením (21. 10. 2022).


17.10.2022

První výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v říjnu 2022

V rámci prvních výzev Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Investice do akvakultury a Zpracování produktů.


4.10.2022

Pozvánka na školení žadatelů z OP Rybářství 2021–2027

Školení žadatelů z OP Rybářství 2021–2027, na kterých bude představen nový informační systém ISKP21+.


23.9.2022

Avízo k plánovaným školením v MS2021+ pro potenciální žadatele z OP Rybářství 2021–2027

Řídicí orgán OP Rybářství informuje o plánovaných školení v MS2021+ resp. v části určené pro žadatele a příjemce, tedy ISKP21+.


23.9.2022

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2. a) z 21 výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 492 KB)


15.9.2022

Ministerstvo zemědělství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy OP Rybářství 2021–2027

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Technická pomoc (1. výzva), 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva), 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) a 2.1.1 Inovace (5. výzva). Řídicí orgán OP Rybářství plánuje vyhlásit příjem žádosti na 1., 2., a 3. výzvu koncem října 2022 a ponechá dostatečný časový interval (cca 5 týdnů) na vlastní podání žádostí, a to s ohledem na nový informační systém. V lednu 2023 plánuje Řídicí orgán OP Rybářství vyhlásit příjem žádostí na 4. výzvu u aktivity 2.1.4 Kompenzace a na jaře 2023 na 5. výzvu u aktivity 2.1.1 Inovace.

zobrazit po