přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
10.3.2023

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 na lhůty způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu

ŘO OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 na nejzazší lhůty způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu v roce 2023. Způsobilé výdaje lze realizovat nejpozději do 30. 6. 2023.


9.3.2023

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje 7. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro opatření 3.1. Shromažďování údajů

Dne 7. 3. 2023 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014–2020 pro opatření 3.1. Shromažďování údajů.


6.3.2023

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude ukončen dne 21. 4. 2023.

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků byl zahájen 3. 1. 2022 od 9:00 a bude ukončen dne 21. 4. 2023.


1.3.2023

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020 a i navazujícího Operačního programu Rybářství 2021–2027.


13.1.2023

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu 2023

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.


13.12.2022

Pozvánka na školení žadatelů k výzvám OP Rybářství 2021–2027

Školení je určeno především pro žadatele ve výzvě č. 4 - Kompenzace OP Rybářství 2021–2027, která bude vyhlášena v lednu 2023. Na školení bude představen nový informační systém ISKP21+.


11.11.2022

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou stále pokračuje.


9.11.2022

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 2. a 3. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva) a 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) OP Rybářství 2021–2027.


27.10.2022

Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k aktivitám 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) OP Rybářství 2021–2027 a dále uživatelskou příručku portálu ISKP21+, ve které jsou popsány vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.


25.10.2022

Doplnění Pravidel pro zadávání zakázek v programovém období 2014–2020 o Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 4

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo metodické stanovisko pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020. Nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu ministra pro místní rozvoj, tj. 17. října 2022.

zobrazit po