přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizovaná vrstva pro silně erozně ohrožené půdy v LPIS

22.6.2010

Od 1. ledna 2010 jsou v ČR v platnosti upravené a rozšířené standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Zavedeno jich bylo celkem 10 a pokrývají všechny tematické okruhy stanoveného na základě přílohy III nařízení Rady (ES) 73/2009 (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

Ochraně půdy před účinky eroze pomocí pravidel pro hospodaření na silně erozně ohrožených půdách je věnován standard GAEC 2. Informace o tom, zda se na PB nachází půda silně erozně ohrožená, si každý zemědělec může najít v LPIS v záložce Eroze.

Vrstva SEO půd je v LPIS zavedena již od 1. ledna 2010. Aktualizovaná verze bude k dispozici od 1. července 2010 a bude platná pro plodiny seté po tomto datu. Znamená to tedy, že v případě kontroly SZIF bude dodržování podmínek tohoto standardu na půdách osetých jařinami posuzováno podle vrstvy platné k 1. lednu 2010 a na půdách osetých ozimy k 1. červenci 2010.

K aktualizaci vrstvy SEO půd MZe přistoupilo z důvodu dokončení kvalitnější podkladové digitální mapy terénu (DMT). Nebude již tedy docházet k problémům, týkajících se první verze vrstvy SEO půd, kdy se objevovaly posuny erozně ohrožených ploch v LPIS vůči skutečnosti.  

V případě, že by přesto došlo k nějakým nejasnostem, kontaktujte prosím pracovníky místně příslušné AZV s žádostí o pomoc. Váš dotaz by měl obsahovat prostorové charakteristiky (číslo PB aj.), výřez z LPIS, popis problému (k čemu v území došlo, jak území podle stěžovatele vypadá), popř. jiné charakteristiky (např. fotografie z terénu).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem