přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
5.6.2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví

Dne 31. 5. 2023 v částce 70 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření agrolesnictví s účinností od 1. června 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví.


2.6.2023

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 16. kolo příjmu žádostí.


2.6.2023

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.


30.5.2023

Regionální semináře SZIF k systému AMS

Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zve na seminář Představení systému AMS a jeho využití v praxi.


Datum konání: 22.5.2023  9:00 – 13:00

Online webinář k Pravidlům a k postupu přípravy Programového rámce intervence 52.77 - LEADER

Ministerstvo zemědělství Vás zve na Online webinář k Pravidlům a k postupu přípravy Programového rámce intervence 52.77 - LEADER. Pro umožnění přístupu je nutné se…


17.5.2023

VODÍTKA K VÝSLEDKOVÝM INDIKÁTORŮM

V průvodním listu k výstupovým a výsledkovým indikátorům Evropská komise uvádí, že začlenění provádění iniciativy Leader do systému výkonnosti strategického plánu SZP představuje některé specifické výzvy. Iniciativa Leader vždy zahrnovala prvky nového modelu provádění s jeho flexibilním, územně specifickým přístupem, založeným na zásadách, potřebách a cílech, nikoli na přehledech a kontrolních seznamech.


5.5.2023

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.


27.4.2023

Informace pro žadatele - Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby - založení ochranného pásu podél vod.


26.4.2023

Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence).


25.4.2023

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.


25.4.2023

Zahájení průběžného příjmu žádostí pro intervenci 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství

Dne 28. 2. 2023 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále je „Pravidla“) pro intervenci 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství pro průběžný příjem žádostí.


21.4.2023

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.


21.4.2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.


21.4.2023

Tisková zpráva ke zveřejnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 20. 4. 2023 byla ministrem zemědělství podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro intervenci 52.77 LEADER.


20.4.2023

Informace pro žadatele - imunizační program

Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací je imunizační program (IP).19.4.2023

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

Aktuální tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP. Konkrétní podmínky podpor jsou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.


19.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 225 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2023.


17.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 488 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, pro rok 2023.


12.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 298 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2023.


12.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb. pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 336 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními, platná pro rok 2022.


11.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 70/2023 Sb. pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 478 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2023.


11.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., platná pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, platná pro rok 2023.


6.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., platná pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 356 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro Zalesňování zemědělské půdy, platná pro rok 2023.


6.4.2023

Příjem žádostí na plošná lesnická opatření bude spuštěn v polovině dubna. Žádosti bude možné podávat do 15. května 2023.

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že je možné podávat žádostí o zařazení, žádostí o dotaci a žádostí o změnu zařazení na rok 2023 na níže uvedená opatření, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) prostřednictvím Portálu farmáře.


6.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Lesnicko-environmentální platby, platná pro rok 2023.


5.4.2023

Platba na výsledek - katalog indikátorů

V příloze zveřejňujeme Katalog indikátorů pro hodnocení travních porostů titulu AEKO Platba na výsledek v CHKO Železné hory.


4.4.2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.


3.4.2023

Seznam oborů vzdělání uznávaných Ministerstvem zemědělství jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023)

Za účelem informování žadatelů hodlajících podat Jednotnou žádost pro rok 2023 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství seznam oborů vzdělání s kódy, které budou uznávány jako zemědělská kvalifikace pro účely Jednotné žádosti pro rok 2023 (stav ke dni 3. 4. 2023).


31.3.2023

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí podmínky diverzifikace plodin podle § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Další výjimky z plnění podmínek přímých plateb pro rok 2023 jsou uvedeny v § 39 Přechodná ustanovení tohoto nařízení.


30.3.2023

Záznam webináře ke Společné zemědělské politice 2023–2027 z 29. 3. 2023

Zveřejňujeme prezentace a záznam z webináře (školení), které proběhlo dne 29. března 2023.


Datum konání: 29.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…


28.3.2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby

Dne 28. 3. 2023 v částce 43 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření lesnicko-environmentální platby s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.


28.3.2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření dobré životní podmínky zvířat

Dne 17. 3. 2023 v částce 41 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření dobré životní podmínky zvířat s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.


28.3.2023

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.


Datum konání: 28.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…Datum konání: 22.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…


17.3.2023

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace ke dni 10. 3. 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


16.3.2023

Odpovědi na dotazy z webinářů

Zveřejňujeme první část odpovědí na dotazy z webinářů k jednotné žádosti.


Datum konání: 15.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…


13.3.2023

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – DP 9.I., 10.D., 18. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 573 KB)


10.3.2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.


10.3.2023

Nová pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury na období 2023+

Evropská komise přijala dne 14. 12. 2022 revidovaná pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, která jsou platná od 1. 1. 2023 do konce roku 2029. Nové předpisy mají za cíl sladit pravidla veřejné podpory se strategickými prioritami EU, zejména se Společnou zemědělskou politikou, Společnou rybářskou politikou, jakož i se Zelenou dohodou pro Evropu.


9.3.2023

Harmonogram příjmu projektových operací PRV

Harmonogram výzev PRV pro rok 2023


9.3.2023

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 7. 3. 2023 byla podepsána změna Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí.


8.3.2023

Prezentace z webinářů k Jednotné žádosti 2023

Zveřejňujeme nejaktuálnější prezentace z probíhajících webinářů k Jednotné žádosti 2023.


Datum konání: 8.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…


Datum konání: 7.3.2023  9:00 – 11:00

Webináře k Jednotné žádosti 2023

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením Strategického plánu SZP na období 2023–2027 a přímým platbám před…


7.3.2023

Často kladené dotazy k nové SZP 2023+

Často kladené dotazy zemědělské veřejnosti k nové SZP 2023+. Odpovědi odpovídají legislativě k 6. 3. 2023.

zobrazit po