přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
5.6.2023

Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví

Dne 31. 5. 2023 v částce 70 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření agrolesnictví s účinností od 1. června 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví.


2.6.2023

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 16. kolo příjmu žádostí.


2.6.2023

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí.


30.5.2023

Regionální semináře SZIF k systému AMS

Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zve na seminář Představení systému AMS a jeho využití v praxi.


Datum konání: 22.5.2023  9:00 – 13:00

Online webinář k Pravidlům a k postupu přípravy Programového rámce intervence 52.77 - LEADER

Ministerstvo zemědělství Vás zve na Online webinář k Pravidlům a k postupu přípravy Programového rámce intervence 52.77 - LEADER. Pro umožnění přístupu je nutné se…


17.5.2023

VODÍTKA K VÝSLEDKOVÝM INDIKÁTORŮM

V průvodním listu k výstupovým a výsledkovým indikátorům Evropská komise uvádí, že začlenění provádění iniciativy Leader do systému výkonnosti strategického plánu SZP představuje některé specifické výzvy. Iniciativa Leader vždy zahrnovala prvky nového modelu provádění s jeho flexibilním, územně specifickým přístupem, založeným na zásadách, potřebách a cílech, nikoli na přehledech a kontrolních seznamech.


5.5.2023

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.


27.4.2023

Informace pro žadatele - Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby - založení ochranného pásu podél vod.


26.4.2023

Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence).


25.4.2023

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka.

zobrazit po