přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci

Manuál se vydává v návaznosti na „Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026“, který byl vydán Ministerstvem průmyslu a obchodu a který je závazný pro všechny poskytovatele a příjemce dotace v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“). Povinnost jednotné publicity je zakotvena v čl. 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 a v čl. 10 Finanční dohody k Nástroji pro oživení a odolnosti uzavřené mezi Evropskou unií a Českou republikou.

Manuálem se řídí povinná publicita zajišťovaná u projektů (předmětu dotace) zařazených do NPO. Povinnost publicity je závazná pro žadatele o dotaci, dodavatele či subdodavatele veřejných zakázek v rámci investice 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5 a 2.6.6. Pro investici 2.6.4. je tento manuál doporučující.

Přílohy