přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Užívání loga Q CZ

3.1.2018

Ministerstvo zemědělství dne 22. 12. 2017 zveřejnilo na stránkách eAGRI Věstník Ministerstva zemědělství, ročník 17, částka 7, kde jsou stanovena „Pravidla pro udělování povolení a užívání trojice ochranných známek 352770-2 Q CZ“.

Povolení k užití ochranných známek Q CZ uděluje ministr zemědělství na základě podané a řádně vyplněné žádosti. Součástí žádosti jsou identifikační údaje, čestné prohlášení, kopie výpisu z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců a ověřená kopie Certifikátu.

Přijímání žádostí probíhá průběžně a žádosti mohou být předány na Ministerstvo zemědělství Odboru živočišných komodit elektronicky, osobně, případně mohou být zaslány doporučenou poštou na adresu a k rukám Odboru živočišných komodit.

 

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem