přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizovaná pravidla pro udělování povolení a užívání čtveřice známek jakosti Q CZ

Dnem uveřejnění na webových stránkách MZe dne 3. září 2021 nabývají tato pravidla účinnosti. Aktualizují původní znění Pravidel pro udělování povolení a užívání trojice ochranných známek 352770-2 Q CZ, č. j. 63612/2017-MZE-17212, publikovaných ve Věstníku Ministerstva zemědělství č. 7/2017 ze dne 22. 11. 2017, a navazují na Pravidla certifikace jednotlivých produktů v režimu jakosti Q CZ uveřejněných původně ve Věstníku Ministerstva zemědělství a dále postupně na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Cílem Pravidel pro udělování povolení a užívání čtveřice známek jakosti (barevné logo s konturou, barevné logo bez kontury, černobílé logo s konturou a černobílé logo bez kontury) Q CZ (dále jen „Známky jakosti“) je vymezení podmínek pro používání grafického znázornění režimu jakosti Q CZ prostřednictvím Známek jakosti (dále jen „Pravidla“).

Vlastníkem Známek jakosti je Česká republika - Ministerstvo zemědělství („MZe“), která má k nim i příslušná autorskoprávní oprávnění.

Známky jakosti

Každou ze  Známek jakosti je možné uvádět a používat v této podobě, tedy coby logo v černobílém či barevném provedení s konturou či bez kontury, a to výlučně pro certifikované produkty.

Veškerá práva k Známkám jakosti jsou vyhrazena a chráněna podle autorského práva. Povolení k užití kterékoliv ze Známek jakosti v této podobě (zejména tedy při striktním dodržení barevnosti), dále podrobněji specifikované v Grafickém Manuálu (Příloha č. 2), pro kvalitní produkty Q CZ (dále jen „Povolení“) uděluje ministr zemědělství České republiky („Ministr“) na základě žádosti doručené Odboru zemědělských komodit Ministerstva zemědělství (dále jen „Odbor“). Povolení smí být uděleno pouze po splnění všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

Přílohy