přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

Program 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je realizován v letech 2016–2020. Na tento úspěšný program navazuje program 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa", který bude realizován v letech 2020–2024.

Určeno pro žadatele: Obce, svazky obcí,  Státní podniky Povodí a Lesy České republiky s.p.

Pro více informací kontaktujte Oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství:

Vedoucí oddělení:
Ing. Miroslav Drlík, 221 812 437, miroslavdrlik@mzecz

Ing. Petr Kaplan, 221 812 228, petrkaplan@mzecz
Ing. Anna Švestková, 221 812 344, annasvestkova@mzecz