přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOU ZMĚNU HARMONOGRAMU VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2022

17.12.2021

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 11. 8. 2021 výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu nestátní neziskových organizací pro rok 2022 pod č. j. MZE-45895/2021-11160.

Vyhlášené výběrové řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 01.06.2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení byl v kapitole IX. Harmonogram výběrového řízení Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2022 stanoven termín pro tvorbu oznámení o navržení výše dotace do 1. února 2022.

Ministerstvo zemědělství je při poskytování dotací vázáno zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a schváleným zákonem o státní rozpočtu na příslušné rozpočtové období.

Ke dni vydání tohoto upozornění nebyl schválen zákon o státním rozpočtu
na rozpočtové období roku 2022 a nejsou tedy zabezpečeny finanční prostředky na financování dotačních programů v roce 2022.

Ministerstvo zemědělství bez rozpočtového zabezpečení finančních prostředků nemůže poskytovat nové dotace (vstoupit do nového rozpočtově nezajištěného závazku). Před schválením zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 proto nemůže žadatelům o dotace zasílat oznámení o navržení výše dotace a stanovit výši dotace. Výše může být stanovena až na základě rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

V návaznosti na schvalovací proces zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 může dojít k posunu stanoveného termínu pro zaslání oznámení o navržení výše dotace.

Oznámení o navržení výše dotace budou příjemcům dotace zasílána obratem po schválení zákona o státním rozpočtu pro rok 2022 a bude pokračovat řízení o poskytnutí dotace.

V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Jiřího Pangráce, oddělení odvětvové ekonomiky - 11162, Tel.: 221 812 614, E-mail: jiripangrac@mzecz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem