přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOU ZMĚNU HARMONOGRAMU VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2023

25.11.2022

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 31. 8. 2022 výzvu k podávání žádostí o dotaci na podporu nestátní neziskových organizací pro rok 2023 pod č. j. MZE-46431/2022-12132.

Vyhlášené výběrové řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 6. 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím a na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení byl v kapitole IX. Harmonogram výběrového řízení Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2023 stanoven termín pro vyhodnocení výběrového řízení do 30. listopadu 2022.

Ministerstvo zemědělství z důvodu náročnosti výběrového řízení pro rok 2023 prodlužuje termín pro vyhodnocení výběrového řízení do 30. 12. 2022.

V návaznosti na posunutí termínu k zveřejnění vyhodnocení výběrového řízení pro rok 2023 bude řízení o poskytnutí dotace pokračovat v ostatních stanovených termínech.

V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Jakuba Plačka, oddělení odvětvové ekonomiky - 12 132, tel.: 221 814 620, e-mail: jakubplacek@mzecz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem