přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy

Ministerstvo zemědělství podporuje Centra odborné přípravy (dále také COP) prostřednictvím dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy. Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) seznámením s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

Centra odborné přípravy, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání). Dotační komise zasedala 2x a to v roce 2016 k vybrání 30 COP a následně z důvodu rozšíření programu v roce 2018, kdy bylo k účasti na programu vybráno dalších 12 COP. Celkem je v dotačním programu zahrnuto 42 COP, které jsou zastoupeny v každém kraji České republiky.

Podpora je poskytována na modernizaci a vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Od roku 2019 činí celková výše podpory 70 mil Kč/rok.

Národní dotační program 129 710 Centra odborné přípravy je stanoven na dobu pěti let, s následným prodloužením o dva roky. Program je administrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v části Evidenční dotační systém (EDS). Realizátorem a garantem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání.

Přílohy